Teie koduleht nagu teie ärigi on unikaalne toode. Vaatame iga projekt läbi individuaalselt ja hindame vastavalt disainile ja tehnilisele poolele esitatavatele nõuetele. Projektile hinnapakkumise tegemiseks palume klientidel täita briif ja kirjeldada oodatavat tulemust. Projekti hind moodustub meie meeskonna tööjõukuludest, aga ka tööks vajalikest komponentidest. Te saate projekti algmaksumuse, mida võime alati arutada ja sõltuvalt eraldatud eelarvest viia koos sisse parandused.